Doelstelling

Het dorp Bathmen onderscheidt zich door een grote mate van verenigingsgezindheid. Ook zijn vele inwoners van Bathmen betrokken bij een of meer vrijwilligersactiviteiten. Midden in de kern van Bathmen bevindt zich de Bathmense Brink waaromheen enkele horecagelegenheden, winkels en woningen zijn gesitueerd. De Brink kenmerkt zich door de omringende bomen, de vele parkeerplaatsen en het grasveld. Doordat er veel evenementen plaatsvinden op de Brink is een groot deel van het jaar het gras erg slecht en bij nat weer een modderpoel. Door toename en veranderingen in activiteiten, evenementen, recreatief verkeer en toerisme maar misschien wel vanwege de belangrijkste factoren als leefbaarheid, ontmoeten en welzijn is de Bathmense Brink niet meer toekomst bestendig. Inmiddels zijn er vele bewoners, belanghebbenden, de (horeca) ondernemers en het woon-zorgcentrum, nader te benoemen als de belanghebbenden, die groot voorstander zijn van de herinrichting van de Brink en aanpalend gebied.

De werkgroep Plan Brink Bathmen (PBB), volledig bestaande uit vrijwilligers, is hiermee aan de slag gegaan en wil middels deze uitvraag komen tot een goed en doordacht inrichtingsplan voor een toekomstbestendige Brink.