Projectleider aangesteld door de gemeente

Op 12 juli 2023 is er 3 miljoen ter beschikking gesteld voor de herontwikkeling van 3 pleinen waaronder de Brink in Bathmen welke 1 miljoen via een motie heeft aangevraagd.

Hierna was het wachten op een projectleider om het plan ten uitvoer te brengen. Afgelopen maandag 18 maart hebben we een kennismakingsgesprek gehad met Rianne Arendsen de projectleider welke dit project vanuit de gemeente zal gaan leiden. Ook aanwezig was Richard van Hout, onze adviseur vanuit de gemeente tijdens de planontwikkeling.

We hebben hier een goed gevoel bij. Rianne zal een projectteam gaan samenstellen en een tijdlijn maken. Ons doel is en blijft uitvoering klaar in 2025 tegelijk met de renovatie en nieuwbouw van ’t Dijkhuis. Bij het gehele proces zullen wij betrokken blijven, op de hoogte gehouden worden en onze inbreng hebben.

We hebben geproost op een vruchtbare samenwerking.

Beleef het bij Boode bedankt voor de gastvrijheid!

Yes hij komt er, ” de nieuwe bruisende Brink in Bathmen”!

Geweldig nieuws! 

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad Plan Brink Bathmen 1 miljoen Euro toegewezen voor de uitvoering van een “nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink”. Onze inspanningen als werkgroep zijn hiermee na ruim 5 jaar werk beloond. Wij zijn hier héél erg blij mee voor onze bewoners en onszelf. Na een spannende stemmingsronde hebben we hier gezamenlijk op geproost, 3 werkgroep leden hebben het thuis op afstand met ons meegevierd. 

De motie is woensdagavond laat op 12 juli aangenomen door de raad, tijdens het overleg over de voorjaarsnota welke live digitaal te volgen was. CDA, D66 en Gemeentebelang, hebben de motie ingediend. De VVD, Deventer NU en Deventer Sociaal hebben deze ondersteund, onze dank hiervoor! Het indienen van de motie en de stemmingsronde hebben we deels digitaal en deels in de raadszaal gevolgd. Nagenoeg alle partijen hebben hun waardering uitgesproken over de inspanningen die vanuit Bathmen en de werkgroep Plan Brink Bathmen zijn verzet. Er waren een aantal tegenstemmers omdat de motie was samengevoegd met 2 andere pleinen en dit niet goed te vergelijken was. Uiteindelijk telt het resultaat en deze is positief!

 

Ter voorbereiding op deze raadsvergadering zijn we 20 maart jl. op het Forum van de gemeenteraad geweest en hebben wij de raadsleden uitgenodigd op resp. 13 en 15 juni in ’t Dijkhuis te Bathmen, om de aanvraag voor het vrijmaken van geld voor de aanleg toe te lichtenWe hebben de opkomst, interesse en belangstelling op deze dagen als heel positief ervaren.

Een mooie “nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink” ligt nu binnen handbereik voor de inwoners van Bathmen.

Wilt u het 3D ontwerp nog een keer zien zie https://planbrinkbathmen.nl/3d-presentatie/

Na de zomervakantie laten wij weer z.s.m. van ons horen. 

Stichting Plan Brink Bathmen

Gemeenteraad trekt 1 mln uit voor Plan Brink Bathmen

Samen met de fracties van D66 en Gemeentebelang heeft de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een motie ingediend die 1 miljoen euro uittrekt voor Plan Brink Bathmen. Teuni Scholthof, fractievoorzitter van CDA Deventer, verdedigde de motie in de gemeenteraad. “De vrijwilligers in de werkgroep Plan Brink Bathmen hebben vijf jaar lang een zorgvuldig proces geleid met inwoners, ondernemers en experts. Er ligt een prachtig plan, dat in het voorjaar onder luid applaus van het dorp is onthaald”, zegt Teuni Scholthof.

In 2018 heeft de gemeente inwoners van Bathmen uitgedaagd om een dorpsvisie op te stellen en die handschoen is opgepakt. Afgelopen voorjaar is het voorlopig ontwerp gepresenteerd en de kosten worden geraamd op 1,2 miljoen euro. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering vond de gemeenteraad in meerderheid dat zo’n veelomvattend burgerparticipatietraject serieus genomen moet worden en besloot het College van Burgemeester ven Wethouders opdracht te geven 1 miljoen euro te reserveren voor het verder brengen van dit plan. De volgende stappen zijn een haalbaarheidsonderzoek, een definitief ontwerp en het besluit van de gemeenteraad om over te gaan tot realisatie. “Ik ben blij voor de inwoners en trots op de werkgroep Plan Brink Bathmen dat zij dit samen hebben bereikt. En mooi dat ik als raadslid het laatste zetje kan geven”, zegt Teuni Scholthof.

De werkgroepleden van Plan Brink Bathmen praten enthousiast over ‘D-day’ in de gemeenteraad op 12 juli jl. Sommigen van hen zijn ‘s middags naar het stadhuis gegaan om het debat te kijken, anderen keken online. Daniëlle Spangenberg: “Tijdens het debat over de motie voelde je echt de betrokkenheid van de raadsleden en iedereen leek ons plan te kennen.” Toch was het ‘s avonds laat, tijdens de stemmingen, nog spannend. De werkgroep keek bij voorzitter Bas van Swigchem thuis. “Toen de stemming in beeld kwam gaf dat een enorme ontlading!”, lacht Meike olde Boerrigter. Ook Jackie van Beek was opgelucht omdat dit ook veel voor ’t Dijkhuis betekent. Bas van Swigchem kijkt terug op de afgelopen vijf jaar: “We moesten flink doorzetten, ook tijdens corona zijn we gewoon doorgegaan. Uiteindelijk loont burgerparticipatie toch. Als je er positief met elkaar instaat, kun je echt dingen bereiken”.

Motie juli 2023

Op 13 en 15 juni hebben wij 10 van de 12 (uitgenodigde) partijen van de Raad op bezoek gehad.

We hebben hen verzocht om een motie in te dienen in de voorjaarsnota van juli 2023.

De motie betreft een haalbaarheidsonderzoek (op verzoek van het college) en bij goedkeuring hiervan; het definitieve ontwerp.

Het college heeft heel positief gereageerd op de plannen voor ‘de nieuwe Brink’ en voor het indienen van een motie.
Bij aanname van deze motie ligt de uitvoering binnen handbereik🤞🏼!

We houden jullie op de hoogte 🍀!

Plan voor vernieuwde Brink in Bathmen valt goed bij ondernemers; nog wel zorgen over parkeren

Bericht uit de Stentor 09-02-2023 door Ingrid Willems.

Huiver over het verdwijnen van parkeerplaatsen, maar in het algemeen is het gevoel van lokale ondernemers positief over het vorige week gepresenteerde ontwerp voor een vernieuwde Brink in Bathmen. ,,Het plan ziet er goed uit, maar ik maak mij nog wel zorgen over het parkeren”, zegt Martijn Meijerhof van eetcafé-cafetaria De Brink.

Ruim 200 belangstellenden bij presentatie Plan De Brink

BATHMEN – Op voorhand hadden de bestuursleden van Stichting Plan de Brink op zo’n 100 bezoekers gerekend. Het werkelijke aantal in de Dorpskerk lag op ruim 200. De bezoekers kregen een duidelijke en heldere presentatie over het ontwerp voor een nieuwe Brink voorgeschoteld. De Stichting is bij de totstandkoming niet over één nacht ijs gegaan. Aan het uiteindelijke ontwerp is er een lange periode van vergaderen, inspraakrondes en onderzoeken voorafgegaan.

Wat direct in het oog springt is het vele groen waarin een wandelpad vanaf de Dorpskerk tot het Dijkhuis is ingetekend. Verder is ook het betere zicht vanaf de Brink richting het Dijkhuis een significante verbetering.

Opvallend is ook dat er is gekozen voor een Brink waarbij voor de auto een minder belangrijke rol is weggelegd. Want naast het wandelpad is een ander punt dat opvalt het verdwijnen van de parkeerplaatsen tegenover Boode. Het is de bedoeling dat er op dat gedeelte van de Brink een autoluwe zone wordt ingericht. Er is daar volop ruimte voor wandelaars en fietsers. De parkeerplaatsen die hiermee vervallen zijn echter ingetekend op andere plekken.

Realisatie

Na de presentatie van de nieuwe plannen staat de Stichting voor een nieuwe uitdaging: de financiering van het plan. Naast een bijdrage van de gemeente moet er ook flink gelobbyd worden bij diverse fondsen. Het bestuur is echter hoopvol gestemd en rekent erop dat het uiteindelijk gaat lukken. Op de vraag wanneer men verwacht dat het plan daadwerkelijk tot uitvoer kan worden gebracht moet het bestuur vooralsnog het antwoord schuldig blijven, maar men is nu vooral blij met het prachtige ontwerp dat voor Bathmen een hele verbetering zal zijn.

3D animatie

Tijdens de avond werd ook een prachtige 3D animatie van het ontwerp getoond. Deze kan men op de site van de Bathmense Krant terugkijken of op deze website onder het kopje “3D Presentatie” .

Veel positieve reacties op 3D impressie Brink Bathmen

Woensdag 1 februari waren zo’n 200 inwoners van Bathmen naar de dorpskerk gekomen voor de presentatie van het voorstel voor een nieuwe inrichting van de brink in Bathmen. Alle leeftijdsgroepen (vanaf 20 jaar) waren goed vertegenwoordigd. De werkgroep Plan Brink Bathmen
presenteerde met een filmpje het ontwerp. Ook werd toegelicht hoe dit ontwerp aansluit bij de nieuwbouw van het Dijkhuis en de ideeën voor een kleinschalige hotelvoorziening van de familie Brilman. Lees verder “Veel positieve reacties op 3D impressie Brink Bathmen”