Werkgroep

 

En het ontstaan hiervan…

Enige jaren geleden is de Dorpsvisie Bathmen vastgesteld, een visie op Bathmen voor de lange termijn. Een projectgroep heeft de te vullen Dorpsagenda daaruit opgepakt om Bathmenaren te enthousiasmeren om voor de korte termijn thema’s vast te stellen waarmee thema/werkgroepen actief aan de slag kunnen gaan.

De werkgroep Stichting Plan Brink Bathmen bestaat uit:

Bestuur

Werkgroepleden

De werkgroep wordt ondersteund door:

Op dit moment hebben de volgende thema’s/werkgroepen de aandacht:

De verzamelde ideeën en werkgroepen vormen samen de Dorpsagenda. De stuurgroep Dorpsagenda wordt gevormd door afgevaardigden van deze werkgroepen en belangenbehartigers in Bathmen. Om de Dorpsagenda actueel te houden is er regelmatig overleg met de stuurgroep en de gemeente.
In 2020 is er een Dorpsvisie Bathmen 2020-2025 samengesteld. Deze Dorpsvisie is ontstaan vanuit de ideeën van de verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd door de werkgroepen en belangenbehartigers in Bathmen. Vervolgens zijn deze getoetst bij bewoners en vertegenwoordigde verenigingen en zijn deze bijgesteld en fijn geslepen tot deze dorpsvisie. Deze dorpsvisie zal eenmaal per 2 á 3 jaar worden ge-update.