Stappenplan

Fase 1.

 1. Inventariseren van wensen omwonenden Brink en inwoners Bathmen.
 2. Uitvraag aan 3 bedrijven.
 3. Beantwoorden vragen op basis van de uitvraag. Deze vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot        uiterlijk 28 januari a.s. Deze vragen kunt u indienen bij het secretariaat van PBB. De schriftelijke beantwoording vindt plaats op uiterlijk 1 februari middels een nota van inlichtingen.
 4.  Beoordeling binnengekomen aanbieding.
 5. Selectie van het bedrijf door de werkgroep op basis van wensen bewoners.
 6. Maken van een schetsontwerp door de Koninklijke van Ginkel groep op basis van wensen bewoners.
 7. Presentatie schetsplannen aan bewoners en belanghebbenden op 30 november 2020 via een Webinar.

Fase 2.

 1. Uitwerken gekozen ontwerp door de Koninklijke van Ginkel groep op basis van wensen bewoners.
 2. Maken raming van kosten door de Koninklijke van Ginkel groep uitgaande van een onzekerheidsmarge van 15%.
 3. Vaststellen haalbaarheid op basis van raming door werkgroep en adviseurs.

Fase 3.

 1. Fondswerving t.b.v. aanleg rode draad door project.
 2. Bij voldoende garanties op voldoende budget opdracht verstrekking.
 3. Uitvoering.
 4. Oplevering.