Stappenplan

Fase 1.

 1. Inventariseren van wensen omwonenden Brink en inwoners Bathmen.
 2. Uitvraag aan 3 bedrijven.
 3. Beantwoorden vragen op basis van de uitvraag. Deze vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot        uiterlijk 28 januari a.s. Deze vragen kunt u indienen bij het secretariaat van PBB. De schriftelijke beantwoording vindt plaats op uiterlijk 1 februari middels een nota van inlichtingen.
 4.  Beoordeling binnengekomen aanbieding.
 5. Selectie van het bedrijf door de werkgroep.
 6. Maken van 3 schetsontwerpen door gekozen bedrijf op basis van wensen bewoners.
 7. Presentatie schetsplannen aan bewoners en belanghebbenden in Bathmen op een nog nader te bepalen datum.
 8. Keuzemoment bewoners en belanghebbenden.

Fase 2.

 1. Uitwerken gekozen ontwerp door het gekozen bedrijf.
 2. Maken raming van kosten door uitvoerend bedrijf uitgaande van een onzekerheidsmarge van 15%.
 3. Vaststellen haalbaarheid op basis van raming door werkgroep en adviseurs

Fase 3.

 1. Fondswerving t.b.v. aanleg rode draad door project.
 2. Bij voldoende garanties op voldoende budget opdracht verstrekking.
 3. Uitvoering.
 4. Oplevering.