Gemeenteraad trekt 1 mln uit voor Plan Brink Bathmen

Samen met de fracties van D66 en Gemeentebelang heeft de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een motie ingediend die 1 miljoen euro uittrekt voor Plan Brink Bathmen. Teuni Scholthof, fractievoorzitter van CDA Deventer, verdedigde de motie in de gemeenteraad. “De vrijwilligers in de werkgroep Plan Brink Bathmen hebben vijf jaar lang een zorgvuldig proces geleid met inwoners, ondernemers en experts. Er ligt een prachtig plan, dat in het voorjaar onder luid applaus van het dorp is onthaald”, zegt Teuni Scholthof.

In 2018 heeft de gemeente inwoners van Bathmen uitgedaagd om een dorpsvisie op te stellen en die handschoen is opgepakt. Afgelopen voorjaar is het voorlopig ontwerp gepresenteerd en de kosten worden geraamd op 1,2 miljoen euro. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering vond de gemeenteraad in meerderheid dat zo’n veelomvattend burgerparticipatietraject serieus genomen moet worden en besloot het College van Burgemeester ven Wethouders opdracht te geven 1 miljoen euro te reserveren voor het verder brengen van dit plan. De volgende stappen zijn een haalbaarheidsonderzoek, een definitief ontwerp en het besluit van de gemeenteraad om over te gaan tot realisatie. “Ik ben blij voor de inwoners en trots op de werkgroep Plan Brink Bathmen dat zij dit samen hebben bereikt. En mooi dat ik als raadslid het laatste zetje kan geven”, zegt Teuni Scholthof.

De werkgroepleden van Plan Brink Bathmen praten enthousiast over ‘D-day’ in de gemeenteraad op 12 juli jl. Sommigen van hen zijn ‘s middags naar het stadhuis gegaan om het debat te kijken, anderen keken online. Daniëlle Spangenberg: “Tijdens het debat over de motie voelde je echt de betrokkenheid van de raadsleden en iedereen leek ons plan te kennen.” Toch was het ‘s avonds laat, tijdens de stemmingen, nog spannend. De werkgroep keek bij voorzitter Bas van Swigchem thuis. “Toen de stemming in beeld kwam gaf dat een enorme ontlading!”, lacht Meike olde Boerrigter. Ook Jackie van Beek was opgelucht omdat dit ook veel voor ’t Dijkhuis betekent. Bas van Swigchem kijkt terug op de afgelopen vijf jaar: “We moesten flink doorzetten, ook tijdens corona zijn we gewoon doorgegaan. Uiteindelijk loont burgerparticipatie toch. Als je er positief met elkaar instaat, kun je echt dingen bereiken”.