Projectleider aangesteld door de gemeente

Op 12 juli 2023 is er 3 miljoen ter beschikking gesteld voor de herontwikkeling van 3 pleinen waaronder de Brink in Bathmen welke 1 miljoen via een motie heeft aangevraagd.

Hierna was het wachten op een projectleider om het plan ten uitvoer te brengen. Afgelopen maandag 18 maart hebben we een kennismakingsgesprek gehad met Rianne Arendsen de projectleider welke dit project vanuit de gemeente zal gaan leiden. Ook aanwezig was Richard van Hout, onze adviseur vanuit de gemeente tijdens de planontwikkeling.

We hebben hier een goed gevoel bij. Rianne zal een projectteam gaan samenstellen en een tijdlijn maken. Ons doel is en blijft uitvoering klaar in 2025 tegelijk met de renovatie en nieuwbouw van ’t Dijkhuis. Bij het gehele proces zullen wij betrokken blijven, op de hoogte gehouden worden en onze inbreng hebben.

We hebben geproost op een vruchtbare samenwerking.

Beleef het bij Boode bedankt voor de gastvrijheid!