Yes hij komt er, ” de nieuwe bruisende Brink in Bathmen”!

Geweldig nieuws! 

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad Plan Brink Bathmen 1 miljoen Euro toegewezen voor de uitvoering van een “nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink”. Onze inspanningen als werkgroep zijn hiermee na ruim 5 jaar werk beloond. Wij zijn hier héél erg blij mee voor onze bewoners en onszelf. Na een spannende stemmingsronde hebben we hier gezamenlijk op geproost, 3 werkgroep leden hebben het thuis op afstand met ons meegevierd. 

De motie is woensdagavond laat op 12 juli aangenomen door de raad, tijdens het overleg over de voorjaarsnota welke live digitaal te volgen was. CDA, D66 en Gemeentebelang, hebben de motie ingediend. De VVD, Deventer NU en Deventer Sociaal hebben deze ondersteund, onze dank hiervoor! Het indienen van de motie en de stemmingsronde hebben we deels digitaal en deels in de raadszaal gevolgd. Nagenoeg alle partijen hebben hun waardering uitgesproken over de inspanningen die vanuit Bathmen en de werkgroep Plan Brink Bathmen zijn verzet. Er waren een aantal tegenstemmers omdat de motie was samengevoegd met 2 andere pleinen en dit niet goed te vergelijken was. Uiteindelijk telt het resultaat en deze is positief!

 

Ter voorbereiding op deze raadsvergadering zijn we 20 maart jl. op het Forum van de gemeenteraad geweest en hebben wij de raadsleden uitgenodigd op resp. 13 en 15 juni in ’t Dijkhuis te Bathmen, om de aanvraag voor het vrijmaken van geld voor de aanleg toe te lichtenWe hebben de opkomst, interesse en belangstelling op deze dagen als heel positief ervaren.

Een mooie “nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink” ligt nu binnen handbereik voor de inwoners van Bathmen.

Wilt u het 3D ontwerp nog een keer zien zie https://planbrinkbathmen.nl/3d-presentatie/

Na de zomervakantie laten wij weer z.s.m. van ons horen. 

Stichting Plan Brink Bathmen

Gemeenteraad trekt 1 mln uit voor Plan Brink Bathmen

Samen met de fracties van D66 en Gemeentebelang heeft de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een motie ingediend die 1 miljoen euro uittrekt voor Plan Brink Bathmen. Teuni Scholthof, fractievoorzitter van CDA Deventer, verdedigde de motie in de gemeenteraad. “De vrijwilligers in de werkgroep Plan Brink Bathmen hebben vijf jaar lang een zorgvuldig proces geleid met inwoners, ondernemers en experts. Er ligt een prachtig plan, dat in het voorjaar onder luid applaus van het dorp is onthaald”, zegt Teuni Scholthof.

In 2018 heeft de gemeente inwoners van Bathmen uitgedaagd om een dorpsvisie op te stellen en die handschoen is opgepakt. Afgelopen voorjaar is het voorlopig ontwerp gepresenteerd en de kosten worden geraamd op 1,2 miljoen euro. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering vond de gemeenteraad in meerderheid dat zo’n veelomvattend burgerparticipatietraject serieus genomen moet worden en besloot het College van Burgemeester ven Wethouders opdracht te geven 1 miljoen euro te reserveren voor het verder brengen van dit plan. De volgende stappen zijn een haalbaarheidsonderzoek, een definitief ontwerp en het besluit van de gemeenteraad om over te gaan tot realisatie. “Ik ben blij voor de inwoners en trots op de werkgroep Plan Brink Bathmen dat zij dit samen hebben bereikt. En mooi dat ik als raadslid het laatste zetje kan geven”, zegt Teuni Scholthof.

De werkgroepleden van Plan Brink Bathmen praten enthousiast over ‘D-day’ in de gemeenteraad op 12 juli jl. Sommigen van hen zijn ‘s middags naar het stadhuis gegaan om het debat te kijken, anderen keken online. Daniëlle Spangenberg: “Tijdens het debat over de motie voelde je echt de betrokkenheid van de raadsleden en iedereen leek ons plan te kennen.” Toch was het ‘s avonds laat, tijdens de stemmingen, nog spannend. De werkgroep keek bij voorzitter Bas van Swigchem thuis. “Toen de stemming in beeld kwam gaf dat een enorme ontlading!”, lacht Meike olde Boerrigter. Ook Jackie van Beek was opgelucht omdat dit ook veel voor ’t Dijkhuis betekent. Bas van Swigchem kijkt terug op de afgelopen vijf jaar: “We moesten flink doorzetten, ook tijdens corona zijn we gewoon doorgegaan. Uiteindelijk loont burgerparticipatie toch. Als je er positief met elkaar instaat, kun je echt dingen bereiken”.

Motie juli 2023

Op 13 en 15 juni hebben wij 10 van de 12 (uitgenodigde) partijen van de Raad op bezoek gehad.

We hebben hen verzocht om een motie in te dienen in de voorjaarsnota van juli 2023.

De motie betreft een haalbaarheidsonderzoek (op verzoek van het college) en bij goedkeuring hiervan; het definitieve ontwerp.

Het college heeft heel positief gereageerd op de plannen voor ‘de nieuwe Brink’ en voor het indienen van een motie.
Bij aanname van deze motie ligt de uitvoering binnen handbereik🤞🏼!

We houden jullie op de hoogte 🍀!

Plan voor vernieuwde Brink in Bathmen valt goed bij ondernemers; nog wel zorgen over parkeren

Bericht uit de Stentor 09-02-2023 door Ingrid Willems.

Huiver over het verdwijnen van parkeerplaatsen, maar in het algemeen is het gevoel van lokale ondernemers positief over het vorige week gepresenteerde ontwerp voor een vernieuwde Brink in Bathmen. ,,Het plan ziet er goed uit, maar ik maak mij nog wel zorgen over het parkeren”, zegt Martijn Meijerhof van eetcafé-cafetaria De Brink.

Ruim 200 belangstellenden bij presentatie Plan De Brink

BATHMEN – Op voorhand hadden de bestuursleden van Stichting Plan de Brink op zo’n 100 bezoekers gerekend. Het werkelijke aantal in de Dorpskerk lag op ruim 200. De bezoekers kregen een duidelijke en heldere presentatie over het ontwerp voor een nieuwe Brink voorgeschoteld. De Stichting is bij de totstandkoming niet over één nacht ijs gegaan. Aan het uiteindelijke ontwerp is er een lange periode van vergaderen, inspraakrondes en onderzoeken voorafgegaan.

Wat direct in het oog springt is het vele groen waarin een wandelpad vanaf de Dorpskerk tot het Dijkhuis is ingetekend. Verder is ook het betere zicht vanaf de Brink richting het Dijkhuis een significante verbetering.

Opvallend is ook dat er is gekozen voor een Brink waarbij voor de auto een minder belangrijke rol is weggelegd. Want naast het wandelpad is een ander punt dat opvalt het verdwijnen van de parkeerplaatsen tegenover Boode. Het is de bedoeling dat er op dat gedeelte van de Brink een autoluwe zone wordt ingericht. Er is daar volop ruimte voor wandelaars en fietsers. De parkeerplaatsen die hiermee vervallen zijn echter ingetekend op andere plekken.

Realisatie

Na de presentatie van de nieuwe plannen staat de Stichting voor een nieuwe uitdaging: de financiering van het plan. Naast een bijdrage van de gemeente moet er ook flink gelobbyd worden bij diverse fondsen. Het bestuur is echter hoopvol gestemd en rekent erop dat het uiteindelijk gaat lukken. Op de vraag wanneer men verwacht dat het plan daadwerkelijk tot uitvoer kan worden gebracht moet het bestuur vooralsnog het antwoord schuldig blijven, maar men is nu vooral blij met het prachtige ontwerp dat voor Bathmen een hele verbetering zal zijn.

3D animatie

Tijdens de avond werd ook een prachtige 3D animatie van het ontwerp getoond. Deze kan men op de site van de Bathmense Krant terugkijken of op deze website onder het kopje “3D Presentatie” .

Uitnodiging presentatie 3D plan Brink

UITNODIGING PRESENTATIE 3D IMPRESSIE VAN PLAN BRINK BATHMEN

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de 3D impressie, van de nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink in Bathmen. Deze vindt plaats op woensdag 1 februari 19.45 uur in de Dorpskerk Bathmen.

De Webinar presentatie op 30 november 2020 van het schetsontwerp van een nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink is alweer even geleden. Niettemin hebben wij als werkgroep zeker niet stilgezeten. Op 1 februari a.s. hopen we u dan ook allen welkom te heten. We nemen u dan mee in een aansprekende drie dimensionale presentatie. U ziet uzelf als het ware al lopend door de presentatie heen, vanaf de Amalia boom bij ’t Dijkhuis tot aan de Dorpskerk, met onderweg verschillende inkijkjes vanuit verschillende kanten belicht. Lees verder “Uitnodiging presentatie 3D plan Brink”

Meer evenementen in Bathmen na herinrichting dorpsplein De Brink

Een ontmoetingsplek midden in het dorp, niet alleen voor Bathmenaren maar ook voor toeristen. Een locatie waar bovendien regelmatig evenementen worden gehouden. Dat is de inzet van het Plan Brink Bathmen.

Voorzitter Bas van Swigchem en secretaris Sanne van Toor spannen zich samen met de andere leden van de werkgroep in om er iets moois van te Lees verder “Meer evenementen in Bathmen na herinrichting dorpsplein De Brink”

Antwoorden op “alle” gestelde vragen

Tijdens en na de webinar presentatie op 30 november 2020 van het schetsontwerp zijn er veel vragen aan ons gesteld. Het was helaas onmogelijk deze allemaal te beantwoorden tijdens de webinar. Daarom hebben we nu uw vragen met onze antwoorden op deze website geplaatst. De webinar presentatie in pdf, de link naar de gehele opname en uitslagen van de poll vragen kunt u nog in het vorige bericht terug vinden.

Lees verder “Antwoorden op “alle” gestelde vragen”

Samenvatting en terugblik online presentatie 30 november 2020

Bedankt voor jullie belangstelling, vragen en reacties. 210 geregistreerde deelnemers, fantastisch! Het was onmogelijk alle vragen te beantwoorden. Mocht u uw vraag nog beantwoord willen hebben, stuur hem dan naar planbrink@bathmen.nl. Wilt u het Webinar terugzien? Zie onderstaande groene linkjes.

De PDF van de presentatie kunt u ook vinden op de download pagina op deze website evenals de wensen en ideeën van 2018 t/m heden.

* De Webinar presentatie is geleid door Daniëlle Spangenberg en Meike olde Boerrigter,  twee leden van de werkgroep Plan Brink Bathmen. Nico Wissing de ontwerper (bekend van NL Greenlabel, (nicowissing.nl) heeft het schetsontwerp gepresenteerd en de vragen beantwoordt, hij werkt in opdracht van de Koninklijke Ginkel Groep.

Presentatie (pdf) Presentatie video Poll vragen