Jackie van Beek

Mijn naam is Jackie van Beek en ik ben de directeur bestuurder van `t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorwoningen Bathmen. Ik zit om verschillende redenen in de werkgroep Plan Brink Bathmen.

`t Dijkhuis is een aanwonende van de Brink en heeft daarom een belang bij de inrichting en uitstraling ervan. In `t Dijkhuis woont een doelgroep mensen die zich maar zeer moeizaam over de huidige Brink voort kan bewegen, maar nog wel graag een boodschapje doet of een terras bezoekt.

Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep `Bathmen dementie-vriendelijk`. De Brink zou ingericht dienen te worden rekening houdend met deze toenemende groep mensen.

Ik zie het als een belangrijke taak deze grote groep inwoners te vertegenwoordigen om zo voor hen een bruisende, veilige en toegankelijk Brink te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Mw. Jackie van Beek MBA
Directeur Bestuurder ’t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorwoningen Bathmen

Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen
Tel. 0570-541644
Mob. 06-13912551
Email: J.vanbeek@hetdijkhuis.nl
Website: www.hetdijkhuis.nl

< Terug naar Werkgroep