Yvonne Rosloot

Yvonne Rosloot werkt bij het landelijk bureau van KNHM foundation en geeft sturing aan het programma KNHM Advies. Vanuit die rol onderhoudt zij contacten met landelijke fondsen, overheden en andere relevante organisaties in het kader van burgerparticipatie. Yvonne adviseert namens het KNHM adviesteam Overijssel het initiatief “Herinrichting Brink Bathmen”. De focus ligt daarbij op het proces. Indien nodig kan inhoudelijke expertise ingebracht of ingevlogen worden over bijvoorbeeld draagvlak, ruimtelijke ordening, contact met overheden of financiering. Haar ruime ervaring en netwerk bij ingenieursbureau Arcadis, waar zij 18 jaar heeft gewerkt, komt daarbij goed van pas.

 

Yvonne Rosloot

adviseur
T +31 6 27061856
KNHM foundation
Beaulieustraat 22 | Postbus 33 | 6800 LE Arnhem

< Terug naar Werkgroep