Veel positieve reacties op 3D impressie Brink Bathmen

Woensdag 1 februari waren zo’n 200 inwoners van Bathmen naar de dorpskerk gekomen voor de presentatie van het voorstel voor een nieuwe inrichting van de brink in Bathmen. Alle leeftijdsgroepen (vanaf 20 jaar) waren goed vertegenwoordigd. De werkgroep Plan Brink Bathmen
presenteerde met een filmpje het ontwerp. Ook werd toegelicht hoe dit ontwerp aansluit bij de nieuwbouw van het Dijkhuis en de ideeën voor een kleinschalige hotelvoorziening van de familie Brilman. Lees verder “Veel positieve reacties op 3D impressie Brink Bathmen”