Veel positieve reacties op 3D impressie Brink Bathmen

Woensdag 1 februari waren zo’n 200 inwoners van Bathmen naar de dorpskerk gekomen voor de presentatie van het voorstel voor een nieuwe inrichting van de brink in Bathmen. Alle leeftijdsgroepen (vanaf 20 jaar) waren goed vertegenwoordigd. De werkgroep Plan Brink Bathmen
presenteerde met een filmpje het ontwerp. Ook werd toegelicht hoe dit ontwerp aansluit bij de nieuwbouw van het Dijkhuis en de ideeën voor een kleinschalige hotelvoorziening van de familie Brilman.

De reacties waren positief! Na de eerste vertoning van het filmpje van een 3D-presentatie volgde een spontaan applaus. Ook bij een peiling van de meningen waren de rapportcijfers overtuigend. Ruim 80% van de aanwezigen beoordeelde het plan met een 8 of hoger. Gemiddeld kwam de score uit op een ruime 8 (8,2). Aanwezigen gaven met woorden als ‘gaaf’, ‘groen’, ‘grandioos’ en ‘goed doordacht’ daar ook met eigen woorden invulling aan. Een overgrote meerderheid gaf ook aan dit
ontwerp heel belangrijk te vinden voor de toekomst van Bathmen.

Natuurlijk waren er ook nog wel een aantal vragen, waarbij er vooral aandacht gevraagd werd voor parkeerplekken en verkeersstromen. Deze punten zullen meegenomen in verdere uitwerking van het plan, waarbij ook afstemming gezocht zal worden met andere werkgroepen van de Dorpsagenda Bathmen. Deze positieve reacties zijn een belangrijke steun in de rug bij de vervolgstappen. Met deze resultaten gaat de werkgroep naar de gemeente Deventer. En de volgende stap zal zijn het uitwerken van een businessplan.