Ideeën Welkom

Ideeën voor inrichting van De Brink tot 15 november welkom bij werkgroep Plan Brink Bathmen

BATHMEN – De brainstormavond op 10 oktober over de nieuwe inrichting van De Brink was een succes. Jong, oud, ondernemers en omwonenden
en andere geïnteresseerden waren aanwezig en lieten hun ideeën horen. Veel thema’s passeerden de revue: van ‘groen’, ‘terrassen’ tot ‘verkeer’
en algemene inrichting. De werkgroep Plan Brink Bathmen neemt al deze ideeën mee in haar planvorming. Zijn er na die tijd nog ideeën opgeborreld?Dan kunt u die tot 15 november mailen naar planbrink@bathmen.nl

“We vinden het belangrijk om mensen die na 10 oktober nog iets hebben bedacht of mensen die niet aanwezig geweest zijn, nog de kans te geven hun
idee of zienswijze bij ons in te leveren”, zegt Jackie van Beek namens de werkgroep Plan Brink Bathmen.

“Op deze manier hebben we zo veel mogelijk input waarmee we aan de slag kunnen. Uiteraard nemen we alles dat binnen komt mee.” Op 11 februari 2019 is er een terugkoppelingsavond van alle ingebrachte ideeën en het verdere plan van aanpak. Hoe het vervolg er na 15 november uitziet, laat de werkgroep zo snel mogelijk na die datum weten via nieuwsberichten en een brief aan omwonenden.