Uitnodiging presentatie 3D plan Brink

UITNODIGING PRESENTATIE 3D IMPRESSIE VAN PLAN BRINK BATHMEN

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de 3D impressie, van de nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink in Bathmen. Deze vindt plaats op woensdag 1 februari 19.45 uur in de Dorpskerk Bathmen.

De Webinar presentatie op 30 november 2020 van het schetsontwerp van een nieuwe toekomstbestendige bruisende Brink is alweer even geleden. Niettemin hebben wij als werkgroep zeker niet stilgezeten. Op 1 februari a.s. hopen we u dan ook allen welkom te heten. We nemen u dan mee in een aansprekende drie dimensionale presentatie. U ziet uzelf als het ware al lopend door de presentatie heen, vanaf de Amalia boom bij ’t Dijkhuis tot aan de Dorpskerk, met onderweg verschillende inkijkjes vanuit verschillende kanten belicht.

Programma:
19.45 uur inloop kopje koffie/thee
20.00 uur start 3D presentatie als geheel, later nog in delen belicht en toegelicht

    • John Relou van Belangen verenging Bathmen (BvB) en voorzitter van de stuurgroep dorpsvisie zal vooraf een korte toelichting geven vanuit de dorpsvisie
    • Bas van Swigchem, voorzitter van Stichting Plan Brink Bathmen geeft een uitleg op het proces en het nieuwe plan
    • Jackie van Beek directeur-bestuurder van ’t Dijkhuis geeft over de renovatie en nieuwbouw van ’t Dijkhuis een korte uitleg
    • Erik Brilman geeft over het te realiseren hotel aan de Brink een toelichting
    • Mark Rotteveel geeft een korte uitleg van het duurzame karakter van de nieuwe Brink en mogelijk beantwoording van technische vragen.

Als de Bathmense Brink u ook aan het hart gaat kom dan 1 februari a.s. naar de impressie van de 3D presentatie! Zie in deze presentatie hoe de wensen en ideeën van u als inwoner zijn vormgegeven.

Alleen met commitment van u krijgen we samen dingen voor elkaar!