Antwoorden op “alle” gestelde vragen

Tijdens en na de webinar presentatie op 30 november 2020 van het schetsontwerp zijn er veel vragen aan ons gesteld. Het was helaas onmogelijk deze allemaal te beantwoorden tijdens de webinar. Daarom hebben we nu uw vragen met onze antwoorden op deze website geplaatst. De webinar presentatie in pdf, de link naar de gehele opname en uitslagen van de poll vragen kunt u nog in het vorige bericht terug vinden.

Uw enthousiasme en belangstelling motiveert ons om de nu volgende stap te zetten naar het voorlopig ontwerp, hierbij rekening houdend met belangrijke opmerkingen uit de plan presentatie van 30 november.
Voor het presenteren van het voorlopig ontwerp zult u weer een uitnodiging ontvangen, we verwachten deze rond het voorjaar klaar te hebben. Daarna zal het definitieve ontwerp volgen. Dit zal meer tijd vergen en inzet van alle partijen waaronder onze werkgroep, de gemeente, de belanghebbenden en belangstellenden.

In dat stadium zijn ook de kosten van het hele plan een belangrijk punt en gaan we op zoek naar de financiering hiervan. Ons streven is om eind 2024 tezamen met de renovatie en nieuwbouw van ’t Dijkhuis klaar te zijn.