Uitgedaagd door de Gemeente! Ook gedragen door de Gemeente?

Plan Brink Bathmen op de Motiemarkt bij de Gemeenteraad

De werkgroep Plan Brink Bathmen is op een punt aangekomen dat duidelijkheid en toezeggingen van de gemeente voorwaarden zijn om verder te kunnen gaan. Om deze reden hebben we onze plannen bij het hoogste orgaan van de Gemeente, de Gemeenteraad, op de motiemarkt van 17 april jl. kenbaar gemaakt en hebben we hen gevraagd om deze plannen te steunen. Een viertal partijen heeft toegezegd een motie in te willen dienen. Op dit moment wordt deze motie voorbereid.

Inrichtingsplan dat rekening houdt met wensen burgers

Het plan dat we hier presenteerden is tot stand gekomen nadat we een drietal bedrijven benaderd hadden om een plan van aanpak te maken. Uit deze drie inschrijvers hebben wij een goed voorstel gekregen om een inrichtingsplan te maken aan de hand van de reeds geïnventariseerde wensen en ideeën van de burgers. Bij dit inrichtingsplan en ook de vervolgstappen zullen we de bewoners en belanghebbenden blijven betrekken om er samen een fantastisch toekomstgerichte Brink van te maken.

Kosten vrijmaken voor de uitvoering

We hebben de Gemeente gevraagd 70% van de kosten voor het maken van dit inrichtingsplan op zich te nemen. Ruim 30% van de kosten is en wordt door eigen werk, sponsoring door VBO, SBP en onze adviseurs van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) gedekt.

Daarbij zijn wij als werkgroep van mening dat er ook een principe uitspraak moet komen dat we het inrichtingsplan ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren en daar dus middelen voor vrij gemaakt moeten worden. Uiteraard rekening houdend dat de bomen ook op de Brink in Bathmen “niet tot de hemel groeien”. Echter uit ervaring is duidelijk dat we hier praten over enige honderdduizenden euro’s om een toekomstbestendige duurzame en adaptieve Brink te maken. Een groot deel van het benodigde bedrag zal dan ook vanuit de gemeente Deventer beschikbaar moeten komen. Met een dergelijke toezegging zijn wij als werkgroep bereid om de inspanningen voor fondsenwerving op ons te nemen.

Positieve reacties

Van de 11 gemeenteraadfracties hebben 10 fracties onze plannen positief beoordeeld waarvan 4 partijen hebben aangegeven dat zij ons initiatief verder willen brengen door een motie (voorstel) in te dienen in de gemeenteraad. In deze motie vragen wij om de bovengenoemde 70% van de kosten voor het inrichtingsplan, een principe uitspraak om ook tot daadwerkelijke uitvoering van de plannen te komen en ambtelijke expertise en ondersteuning om aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Geduld

Duidelijk is wel dat het traject van ontwikkeling tot uitvoering enkele jaren zal kosten. Maar dan is er ook een plein dat enige decennia mee kan! Op dit moment zijn we de motie aan het voorbereiden en hopen we dat deze binnenkort ingediend kan worden. Wij houden jullie op de hoogte!

Meer weten? Kijk op onze website planbrinkbathmen.nl. Hierop kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en uw eventuele vragen stellen via planbrink@bathmen.nl zo ook uw evt. aanvullingen doorgeven op de wensen en ideeën lijst.

Plan Brink Bathmen zal ook aanwezig zijn op de Dorpsagenda thema avond op 20 juni samen met de andere dorpsagendapunten: Dementievriendelijk, Sportvoorzieningen, Treinstation, Belangen Vereniging Bathmen (BVB), Dorpsplatform.