Werkgroep Plan Brink Bathmen 17 april aanwezig op De Motiemarkt

Informatieavond 8 april vervalt!

Op woensdag 17 april is de Werkgroep Plan Brink Bathmen aanwezig op De Motiemarkt in Deventer. Op deze markt kunnen inwoners uit de gemeente Deventer ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. De geplande informatiebijeenkomst van 8 april komt te vervallen. Reden hiervoor is dat er nog een aantal aanvragen lopen waar eerst duidelijkheid over moet komen.

De Motiemarkt
De Gemeente Deventer organiseert jaarlijks een Motiemarkt om de inwoners de kans te geven mee te denken over de inrichting en voorzieningen van de stad. Op de Motiemarkt kunnen inwoners ideeën presenteren aan de raadsleden. Als een idee aanspreekt, dan kan een raadslid dit idee adopteren en met een motie inbrengen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raadsvergadering. De Werkgroep Plan Brink Bathmen zal 17 april het idee voor de herinrichting van De Brink onder de aandacht brengen. Het is uiteraard geen garantie dat, als er motie ingediend wordt, het plan aangenomen wordt. Dat hangt van het raadsbesluit dat erover genomen wordt.

Samenwerkingsovereenkomst en nieuwe website
De Werkgroep Plan Brink Bathmen is nog steeds voortvarend bezig. Er is op 26 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend met de KNMH Foundation. Deze organisatie gaat de werkgroep ondersteunen met de realisatie van de plannen. Wil je alle ontwikkelingen rond de herinrichting van De Brink volgen, kijk dan op de gloednieuwe website www.planbrinkbathmen.nl Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.