Uitnodiging en agenda 12 februari

12 FEBRUARI 2020  19.30 UUR IN ’T DIJKHUIS (19.15 uur inloop)

www.planbrinkbathmen.nl  (bij downloads de wensen en ideeën tot nu toe en de plattegrond!)

Hoe ziet de avond er vooralsnog uit:

19.15 inloop met koffie en thee

19.30 Welkom

  • Korte presentatie Plan Brink Bathmen (PBB): stappen tot nu toe genomen met kleine preview nieuwbouwplannen van ‘t  Dijkhuis
  • Korte presentatie Yvonne Rosloot van KNHM: onafhankelijke begeleiding van de werkgroep PBB
  • Korte presentatie Mark Rotteveel van de Koninklijke Ginkelgroep: uitvoerder van de te maken ontwerpen
  • In kleine groepen uw wensen, ideeën op en aanmerkingen op de reeds bestaande voorleggen en noteren
  • Gezamenlijk delen van de nieuwe wensen en ideeën (Update komt op de website)
  • Vervolg stappen

22.00 Afsluiting met een drankje

Samen invulling geven aan een Bruisende Brink. Daar gaan we voor als Plan Brink Bathmen. Graag nodigen we u daarom uit als inwoner en belanghebbende om (nog een keer) mee te denken over de vraag hoe een Bruisende Brink invulling kan krijgen.

De Brink wordt voor veel activiteiten gebruikt. Van kunstmarkt tot survival, van kermis tot Brinkloop. Maar daarnaast willen we de Brink ook toegankelijker maken o.a. voor de minder validen, en meer een ontmoetingsplek voor iedereen ook tijdens de niet activiteiten.  Als u ideeën hebt voor een Bruisende Brink is het nu de tijd om mee te denken. Want de planning is dat in maart aan de Koninklijke Ginkelgroep definitief de opdracht tot de planvorming zal worden verstrekt. Wensen en ideeën van belanghebbenden: gebruikers, omwonenden, inwoners, (sport)verenigingen zijn daarbij een belangrijke inbreng. Vandaar dat deze avond van groot belang is!

Voor de zomer van 2020 hopen we dat het eerste schetsontwerp klaar is. Plan Brink zal dit samen met de Koninklijke Ginkelgroep dan natuurlijk weer met u delen. Maar grote aanpassingen zijn dan niet meer gewenst.

GRAAG ZIEN WE U  WOENSDAG 12 FEBRUARI A.S. IN ‘T DIJKHUIS