Belangenverstrengeling bij aanpak Brink in Bathmen?

Is er sprake van belangenverstrengeling rond de aanpak van de Brink in het hart van het dorp? De voorzitter van de werkgroep voor de herinrichting, Bas van Swigchem, heeft banden met het bedrijf dat het ontwerp gaat maken. Van Swigchem ziet het probleem niet.  ,,Ik heb niet meebeslist over de gunning.”

De gemeente trok vorig jaar 30.000 euro uit voor een plan voor het ‘dorpsplein’. De Koninklijke Ginkelgroep in Hoogeveen kwam bij een selectie als beste partij uit de bus om dat plan te maken, maar moet de klus nog wel definitief toegewezen krijgen.

De Ginkelgroep heeft een vestiging op huisadres van Van Swigchem. De Lettelenaar werkte in het verleden als vestigingsleider van het bedrijf in Oost-Nederland. ,,Dat ze huurder zijn bij mij op het terrein, daar maak ik geen geheim van.”

De gunning is op de juiste manier gegaan, zegt Van Swigchem, oud-raadslid voor Gemeentebelang. Volgens hem is na het voorleggen van een vaste vragenlijst aan drie verschillende bedrijven beslist wie het plan gaat maken, maar was hij daar niet bij betrokken. ,,Daarbij zaten tien vaste punten, zoals hoe ga je om met de lokale bevolking, lokale ondernemers, enzovoort. Uiteindelijk heeft de werkgroep bewust zonder mij de keuze bepaald.”

Onafhankelijk

Die keuze is volgens hem bovendien voor onafhankelijk advies voorgelegd extern voorgelegd ,,Die hebben nog eens gekeken: is deze keuze terecht? Ik heb me daar niet mee bemoeid.”

Van Swigchem zegt zelf niks terug te krijgen voor de uren die hij vrijwillig investeert. ,,Ik stop er alleen veel tijd in en krijg hooguit plezier terug als die Brink straks prachtig is. Voor de rest nul. Als er ophef over komt, stop ik.”

Het is volgens Van Swigchem niet zeker dat de Ginkelgroep na de planfase ook de uitvoerder van het werk aan de Brink zal zijn. ,,Het heeft wel de voorkeur  van de werkgroep, dat scheelt gedoe in de uitvoering. Maar er is geen sprake van automatische verlenging.”

30.000 euro

Volgens Van Swigchem is 30.000 euro niet veel voor een plan van aanpak. ,,Ik zeg niet dat het weinig is, maar het plan voor de herinrichting van het Grote Kerkhof kostte 50.000 euro. Dat ging niet door.‘ Het gaat op de Brink in Bathmen niet alleen om dat driehoekje gras.‘’ Bedoeling is bijvoorbeeld ook dat de parkeersituatie verbetert en mogelijk komt er eenrichtingsverkeer.

Woensdag is er een inloopavond in ‘t Dijkhuis in Bathmen, bewoners kunnen dan hun wensen voor de invulling kenbaar maken. De bedoeling is dat voor de zomer van 2020 het eerste schetsontwerp klaar is.