Plan Brink Bathmen Update 4-2-2019

Werkgroep Herinrichting Brink voortvarend aan de slag: 
De werkgroep Herinrichting Brink Bathmen is na de laatste openbare bijeenkomst in oktober voortvarend aan de slag gegaan met alle input. Er zijn verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd en op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden voor subsidies. Om ervoor te zorgen dat zaken professioneel opgepakt worden, is ondersteuning ingeroepen van de KNMH Foundation. Aan drie bedrijven is gevraagd een vlekkenplan op basis van alle input te maken. In plaats van 11 februari, zoals eerder aangegeven, wordt op een nog nader te bepalen datum een bijeenkomst voor belangstellenden, belanghebbenden en omwonenden gehouden.  Dan kunt u uit drie vlekkenplannen de voor u meest aansprekende kiezen.

Lees verder “Plan Brink Bathmen Update 4-2-2019”

Ideeën Welkom

Ideeën voor inrichting van De Brink tot 15 november welkom bij werkgroep Plan Brink Bathmen

BATHMEN – De brainstormavond op 10 oktober over de nieuwe inrichting van De Brink was een succes. Jong, oud, ondernemers en omwonenden
en andere geïnteresseerden waren aanwezig en lieten hun ideeën horen. Veel thema’s passeerden de revue: van ‘groen’, ‘terrassen’ tot ‘verkeer’
en algemene inrichting. De werkgroep Plan Brink Bathmen neemt al deze ideeën mee in haar planvorming. Zijn er na die tijd nog ideeën opgeborreld?Dan kunt u die tot 15 november mailen naar planbrink@bathmen.nl

Lees verder “Ideeën Welkom”