UITNODIGING inwoners en belanghebbenden

Bruisende Brink weer een stap dichterbij

Plan Brink Bathmen ontvangt financiële middelen voor het maken van een herinrichtingsplan voor een toekomstbestendige, bruisende Brink.

De werkgroep Plan Brink Bathmen heeft van de gemeente Deventer een financiële bijdrage ontvangen voor het maken van een schetsontwerp voor een toekomstbestendige, bruisende Brink zo ook voor de daarop volgende fase een voorlopig ontwerp met kostenraming. Dit op basis van alle ideeën die inwoners en belanghebbenden uit Bathmen al eerder hebben ingebracht. Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is dat de Brink straks een prachtige plek zal zijn waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Dat het plein het hele jaar door bruist van de activiteiten en voldoende ruimte en mogelijkheden biedt voor een gezellig praatje of een adempauze tijdens een wandeling of fietstocht.

Lees verder “UITNODIGING inwoners en belanghebbenden”

Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen

Een grondige metamorfose van de Brink in Bathmen is een stap dichterbij. De gemeente Deventer stelt 30.000 euro beschikbaar, zodat op initiatief van bewoners en ondernemers rond het centrale gebied in het dorp een herinrichtingsplan kan worden uitgewerkt voor de Brink. Zicht op geld voor de uiteindelijke opknapbeurt zelf is er nog niet. Lees verder “Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen”

Uitgedaagd door de Gemeente! Ook gedragen door de Gemeente?

Plan Brink Bathmen op de Motiemarkt bij de Gemeenteraad

De werkgroep Plan Brink Bathmen is op een punt aangekomen dat duidelijkheid en toezeggingen van de gemeente voorwaarden zijn om verder te kunnen gaan. Om deze reden hebben we onze plannen bij het hoogste orgaan van de Gemeente, de Gemeenteraad, op de motiemarkt van 17 april jl. kenbaar gemaakt en hebben we hen gevraagd om deze plannen te steunen. Een viertal partijen heeft toegezegd een motie in te willen dienen. Op dit moment wordt deze motie voorbereid. Lees verder “Uitgedaagd door de Gemeente! Ook gedragen door de Gemeente?”

Werkgroep Plan Brink Bathmen 17 april aanwezig op De Motiemarkt

Informatieavond 8 april vervalt!

Op woensdag 17 april is de Werkgroep Plan Brink Bathmen aanwezig op De Motiemarkt in Deventer. Op deze markt kunnen inwoners uit de gemeente Deventer ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. De geplande informatiebijeenkomst van 8 april komt te vervallen. Reden hiervoor is dat er nog een aantal aanvragen lopen waar eerst duidelijkheid over moet komen. Lees verder “Werkgroep Plan Brink Bathmen 17 april aanwezig op De Motiemarkt”

Plan Brink Bathmen Update 4-2-2019

Werkgroep Herinrichting Brink voortvarend aan de slag: 
De werkgroep Herinrichting Brink Bathmen is na de laatste openbare bijeenkomst in oktober voortvarend aan de slag gegaan met alle input. Er zijn verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd en op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden voor subsidies. Om ervoor te zorgen dat zaken professioneel opgepakt worden, is ondersteuning ingeroepen van de KNMH Foundation. Aan drie bedrijven is gevraagd een vlekkenplan op basis van alle input te maken. In plaats van 11 februari, zoals eerder aangegeven, wordt op een nog nader te bepalen datum een bijeenkomst voor belangstellenden, belanghebbenden en omwonenden gehouden.  Dan kunt u uit drie vlekkenplannen de voor u meest aansprekende kiezen.

Lees verder “Plan Brink Bathmen Update 4-2-2019”

Ideeën Welkom

Ideeën voor inrichting van De Brink tot 15 november welkom bij werkgroep Plan Brink Bathmen

BATHMEN – De brainstormavond op 10 oktober over de nieuwe inrichting van De Brink was een succes. Jong, oud, ondernemers en omwonenden
en andere geïnteresseerden waren aanwezig en lieten hun ideeën horen. Veel thema’s passeerden de revue: van ‘groen’, ‘terrassen’ tot ‘verkeer’
en algemene inrichting. De werkgroep Plan Brink Bathmen neemt al deze ideeën mee in haar planvorming. Zijn er na die tijd nog ideeën opgeborreld?Dan kunt u die tot 15 november mailen naar planbrink@bathmen.nl

Lees verder “Ideeën Welkom”