Opnieuw een stap naar een mooiere Brink

,,Wat had ik een geweldige tijd in Bathmen, 45 jaar geleden, toen ik aan de Tropische Landbouwschool in Deventer studeerde.’’ Zo begint Bert Rietman, de gespreksleider van de bijeenkomst ‘’Laten we de Bathmense Brink weer mooi maken’’ van afgelopen woensdagavond 12 februari in ’t Dijkhuis, zijn inleiding. ,,Met wat andere studenten zat ik in een huis aan de Kasteelweg, maar vooral herinner ik me de mooie Brink en in het bijzonder Boode van de mooie avonden daar.’’ De zaal is uitstekend gevuld met opvallend veel middenstanders die met de Brink te maken hebben en talrijke anderszins geïnteresseerden.

Belangrijk is zeker ook de aanwezigheid van enkele leidinggevende ambtenaren van de gemeente Deventer, die zo de teneur van de discussies meekrijgen. Rietman geeft allereerst het woord aan Bas van Swigchem, voorzitter van de projectgroep Plan  Brink Bathmen die de opzet van de avond even uiteen zet. Hoofddoel is nog meer wensen en ideeën uit de Bathmense samenleving te krijgen dan er tot dusverre al zijn ontvangen (en dat is al heel wat…). Van Swigchem laat zien wat de projectgroep al aan wensen en suggesties binnen heeft gekregen en hoe ze probeert een breed draagvlak te creëren, vooral ook bij de gemeente Deventer en te zijner tijd zeker ook bij de provincie en mogelijke sponsoren. Als een eerste succes kon hij het bedrag van 30.000 Euro noemen, dat de gemeente Deventer maanden geleden voor de planvorming beschikbaar stelde. Van Swigchem vertelt dat de projectgroep na deze zomer een eerste ontwerp wil presenteren en er naar streeft in de eerste helft van 2021 daarna een definitief ontwerp te kunnen laten zien.

In een korte presentatie laat Yvonne Rosloot van de groep KNHM zien hoe haar groep, die vooral werkt met deskundige vrijwilligers, overal in den lande bij dit soort projecten advies op maat geeft. ‘’We zijn goed thuis in dit soort problematiek, we stellen ons als deel van de werkgroep op als kritische vriend en denken over alles mee. Zo nodig kunnen we terugvallen op de expertise van onze moederorganisatie Arcadis.’’ Vervolgens presenteert Mark Rotteveel van de Van Ginkel Groep aan de hand van een aantal voorbeelden hoe veel ervaring Van Ginkel wel niet heeft in de aanpak van dergelijke projecten. ‘’Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn heel belangrijke kernwoorden bij ons. Uiteindelijk zullen we samen met de internationaal vermaarde landschapsarchitect Nico Wissing van
NL Greenlabel het schetsplan voor de nieuwe Brink maken. Maar eerst willen we nog eens goed luisteren naar de wensen van de Bathmense bevolking.’’ Onder leiding van Bert Rietman delen de aanwezigen zich vervolgens op in enkele groepen. Hierin worden aan de hand van de hoofdthema’s Autoluwheid, Ontmoetingsplek, Duurzaamheid, Toegankelijkheid/dementievriendelijk, en Toeristisch Aantrekkelijk wensen geuit en ook wel onderling bediscussieerd. Uiteraard liggen die wensen nogal eens sterk uiteen omdat de vele deelnemers vaak verschillende belangen hebben. Heel veel aspecten en wensen kwamen ten tonele en werden bediscussieerd, maar in alle reacties kwam sterk naar voren dat er hoognodig iets ingrijpends moet gebeuren met het ‘’groene hart van Bathmen’’. Voor iedereen was ook wel duidelijk dat compromissen nodig zullen zijn.

Na de presentatie door de groepen over de suggesties in hun groep kon een voldane voorzitter Bas van Swigchem de avond besluiten met: ,,We denken nu echt de maximale input uit de Bathmense bevolking te hebben gehaald. We hebben met z’n allen goed geluisterd en u hoort nader van ons.’’