Uitnodiging en agenda 12 februari

12 FEBRUARI 2020  19.30 UUR IN ’T DIJKHUIS (19.15 uur inloop)

www.planbrinkbathmen.nl  (bij downloads de wensen en ideeën tot nu toe en de plattegrond!)

Hoe ziet de avond er vooralsnog uit:

19.15 inloop met koffie en thee

19.30 Welkom

  • Korte presentatie Plan Brink Bathmen (PBB): stappen tot nu toe genomen met kleine preview nieuwbouwplannen van ‘t  Dijkhuis
  • Korte presentatie Yvonne Rosloot van KNHM: onafhankelijke begeleiding van de werkgroep PBB
  • Korte presentatie Mark Rotteveel van de Koninklijke Ginkelgroep: uitvoerder van de te maken ontwerpen
  • In kleine groepen uw wensen, ideeën op en aanmerkingen op de reeds bestaande voorleggen en noteren
  • Gezamenlijk delen van de nieuwe wensen en ideeën (Update komt op de website)
  • Vervolg stappen

22.00 Afsluiting met een drankje Lees verder “Uitnodiging en agenda 12 februari”

OPROEP! Kom 12 februari naar ’t Dijkhuis

Laten we de Bathmense Brink weer mooi maken!

door: Evert van de Weg

BATHMEN – De Brink in Bathmen is het echte centrum van Bathmen. Door de eeuwen heen is die Brink wel steeds weer veranderd en in 1980 is de Brink voor het laatst, na de nodige inspraak, grondig op de schop genomen en opnieuw ingericht. En nu ziet de Brink er nog vrijwel net zo uit als in 1980. Maar toen in 2018 binnen de gemeente Deventer de Dorpsvisie Bathmen werd vastgesteld werd er al snel daarna de Werkgroep Plan Brink Bathmen opgericht vanwege onvrede met de huidige toestand van de Brink. De werkgroep bestaat uit een tiental enthousiaste en betrokken inwoners van Bathmen. Vertegenwoordigers van de gemeente zoals met name wijkmanager Johannes Vermeulen, maar ook andere ambtenaren, worden voortdurend op de hoogte gehouden. Lees verder “OPROEP! Kom 12 februari naar ’t Dijkhuis”

UITNODIGING inwoners en belanghebbenden

Bruisende Brink weer een stap dichterbij

Plan Brink Bathmen ontvangt financiële middelen voor het maken van een herinrichtingsplan voor een toekomstbestendige, bruisende Brink.

De werkgroep Plan Brink Bathmen heeft van de gemeente Deventer een financiële bijdrage ontvangen voor het maken van een schetsontwerp voor een toekomstbestendige, bruisende Brink zo ook voor de daarop volgende fase een voorlopig ontwerp met kostenraming. Dit op basis van alle ideeën die inwoners en belanghebbenden uit Bathmen al eerder hebben ingebracht. Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is dat de Brink straks een prachtige plek zal zijn waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Dat het plein het hele jaar door bruist van de activiteiten en voldoende ruimte en mogelijkheden biedt voor een gezellig praatje of een adempauze tijdens een wandeling of fietstocht.

Lees verder “UITNODIGING inwoners en belanghebbenden”

Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen

Een grondige metamorfose van de Brink in Bathmen is een stap dichterbij. De gemeente Deventer stelt 30.000 euro beschikbaar, zodat op initiatief van bewoners en ondernemers rond het centrale gebied in het dorp een herinrichtingsplan kan worden uitgewerkt voor de Brink. Zicht op geld voor de uiteindelijke opknapbeurt zelf is er nog niet. Lees verder “Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen”

Uitgedaagd door de Gemeente! Ook gedragen door de Gemeente?

Plan Brink Bathmen op de Motiemarkt bij de Gemeenteraad

De werkgroep Plan Brink Bathmen is op een punt aangekomen dat duidelijkheid en toezeggingen van de gemeente voorwaarden zijn om verder te kunnen gaan. Om deze reden hebben we onze plannen bij het hoogste orgaan van de Gemeente, de Gemeenteraad, op de motiemarkt van 17 april jl. kenbaar gemaakt en hebben we hen gevraagd om deze plannen te steunen. Een viertal partijen heeft toegezegd een motie in te willen dienen. Op dit moment wordt deze motie voorbereid. Lees verder “Uitgedaagd door de Gemeente! Ook gedragen door de Gemeente?”

Werkgroep Plan Brink Bathmen 17 april aanwezig op De Motiemarkt

Informatieavond 8 april vervalt!

Op woensdag 17 april is de Werkgroep Plan Brink Bathmen aanwezig op De Motiemarkt in Deventer. Op deze markt kunnen inwoners uit de gemeente Deventer ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. De geplande informatiebijeenkomst van 8 april komt te vervallen. Reden hiervoor is dat er nog een aantal aanvragen lopen waar eerst duidelijkheid over moet komen. Lees verder “Werkgroep Plan Brink Bathmen 17 april aanwezig op De Motiemarkt”