Werkgroep

En het ontstaan hiervan…

Enige jaren geleden is de Dorpsvisie Bathmen (download pdf hier) vastgesteld, een visie op Bathmen voor de lange termijn. Een projectgroep heeft de te vullen Dorpsagenda daaruit opgepakt om Bathmenaren te enthousiasmeren om voor de korte termijn thema’s vast te stellen waarmee thema/werkgroepen actief aan de slag kunnen gaan.

De werkgroep Stichting Plan Brink Bathmen bestaat uit:

Bestuur

Werkgroepleden

De werkgroep wordt ondersteund door:

Op dit moment hebben de volgende thema’s de aandacht:

De verzamelde ideeën vormen samen de Dorpsagenda met gezamenlijke doelen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, is er regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente Deventer.

Voor het leefbaar houden van platteland, dorpen en kernen gaat het in de Dorpsvisie over:

  • Een sterk voorzieningenniveau in de dorpskernen.
  • Een goed winkelaanbod.
  • Geclusterde sociale en culturele voorzieningen.

Netwerken van bewoners en ondernemers zijn onmisbaar voor het in standhouden van voorzieningen in hun eigen dorp. De rol van de gemeente is daarbij terughoudend: ruimte bieden, stimuleren en aanmoedigen en alleen waar nodig kaders meegeven. In de Dorpsvisie Bathmen maakt de gemeente keuzes rond thema’s als wonen, voorzieningen, economie en zorg.